Slove Muscelene 2022

 

Simpozionul „Slove Muscelene” – Ediția a XIV-a, 14-15 iulie 2022 – Transformarea digitală a instituțiilor din cultură și educație

 

Academia Oamenilor de Știință din România prin Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare ”Constantin Angelescu” (ICAI), împreună cu partenerii Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București, Muzeul Național al Literaturii Române, Biblioteca Județeană „George Barițiu” din Brașov, Fundația Universitară „Carol I” și Asociația DigiLib Muscel organizează a 14-a ediție a simpozionului ”Slove muscelene” cu tema ”Transformarea digitală a instituțiilor din cultură și educație”.

Simpozionul „Slove muscelenele”, iniţiat şi organizat de către Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu (Vicepreşedinte AOSR şi Director General ICAI) din anul 2009, s-a desfăşurat în Câmpulung Muscel, iar din anul 2021 în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti.

Deschiderea manifestării va avea loc joi 14 iulie 2022, ora 10.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”. Anul acesta, simpozionul științific internațional se va desfășura în mod hibrid, prin prezența fizică în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol l”, precum și cu participare online pentru alți invitați din Franța, Croația, Cipru, Suedia.

Ca și în edițiile precedente, la simpozion sunt invitați academicieni, profesori universitari, cercetători, istorici, directori ai marilor biblioteci, care vor evoca importanța transformării digitale și vor analiza în egală măsură evoluția mijloacelor de comunicare contemporane. Lucrările se vor publica într-un volum, cu rezumate în engleză și franceză, postfațate de o prezentare a zonei Muscel și a perspectivelor de dezvoltare ale acestuia.

La ediţia de anul acesta a simpozionului „Slove muscelene” vor participa dna. Simona Bucura-Oprescu – Deputat, Președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Parlamentul României, dl. Dragoş Cristian Vlad – Preşedinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Prof. univ. dr. ing Tudor Prisecaru – Secretar de Stat, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Academician Florin Gheorghe Filip – Academia Română, Președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației, Prof. univ. dr. ing. Dumitru Popescu – Academia Oamenilor de Știință din România, precum şi reprezentanţi ai prefecturii Argeş, alături de alţi specialişti de marcă.

Cu acest prilej va fi lansată şi cartea ”Points de non-retour [Diagonale du vide], [Quais de Seine], [Thiaroye]” – autoare Alexandra Badea, volum publicat la Editura L’Arche, Paris, 2019. În cadrul manifestării „Slove muscelene 2022” va fi organizată şi o expoziţie de costume tradiţionale muscelene, „Marama, element identitar al Muscelului”, de către Elena Iagăr şi Ion Tița-Nicolescu, alături de colecţia personală a dnei. deputat Simona Bucura-Oprescu.

Manifestarea semnifică și păstrarea tradiției „Slove Muscelene”, începută cu 13 ani în urmă, la care au participat numeroase personalități, precum vicepreședintele Academiei Române și rectori de universități, directori de mari instituții, cercetători de prestigiu în biblioteconomie, istorie, informatică.

DRAFT PROGRAM / TIME SCHEDULE

Joi, 14 iulie 2022 / Thursday, July 14th, 2022

Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” București / Hall of the Central University Library „Carol I” Bucharest

09:30 – 10:00     Înregistrarea participanților / Participants registration
10:00 – 10:30     Deschiderea lucrărilor, Cuvântul organizatorilor, Mesaje / Opening, Organizsers’ words, Messages
Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu

Director general ICAI, Vicepreședinte AOSR, Preşedinte Asociaţia DigiLib Muscel General Director of ICAI, Vice President of the Romanian Academy of Scientists, President of the DigiLib Muscel Association

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi

Director General Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ București, Președinte Fundația Universitară ”Carol I” General Director of the Central University Library „Carol I” Bucharest, President of the „Carol I” University Foundation

Dr. Victor VeveraDirector General Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică (ICI) București / General Director of the National Institute for Research – Development in Informatics (ICI) Bucharest

Prof. univ. dr. Ioan CristescuManager Muzeul Național al Literaturii Române / Manager of the National Museum of Romanian Literature

Mesaje ale oficialităţilor / Messages from the officials:
Din partea: Ministerului Educației Naționale, Ministerului Culturii Național, Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Simona Bucura-Oprescu – Deputat, Președinte al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Parlamentul României / President of the Commission for Public Administration and Territorial Planning, Parliament of Romania
Dragoș-Cristian Vlad, Președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României / President of the Romanian Digitization Authority
Prof. univ. dr. ing. Tudor Prisecaru, Secretar de Stat, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării / Secretary of State, Ministry of Research, Innovation and Digitization
Ciprian Mihai Neculăescu – Subprefect / Prefectura Județului Argeș / Argeș County Prefecture
Ben-Oni Ardelean – Deputat Camera Deputaților, Parlamentul României / Chamber of Deputies, Parliament of Romania
Mohamed KetataDirecteur Régional – Agence Universitaire de la Francophonie – Europe Centrale & Orientale Regional / Director – The University Agency for Francophonie – Central & Eastern Europe
Prof. univ. dr. Agnes ErichPreședinte Comisia Națională a Bibliotecilor (ANBPR) / President of the National Library Commission (ANBPR)
Dragoș-Adrian NeaguPreședinte Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) / President of the National Association of Librarians and Public Libraries in Romania (ANBPR)
Prof. univ. dr. Gabriela Nedelcu-PăsărinPreședinte Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Ministerul Culturii / President of The National Commission for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

10:30 – 11:15  

Comunicări științifice în plen / Scientific communications in plenary
Moderator: Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu

Invitați speciali / Special guests:
Academician Florin Gheorghe FilipAcademia Română, Președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației / Romanian Academy, President of the Department of Information Science and Technology
Prof. univ. dr. ing. Dumitru PopescuAcademia Oamenilor de Știință din România / Romanian Academy of Scientists
Professor Soulla LoucaProfessor, Director, Institute For the Future, University of Nicosia, Cipru

11:15-12:15

Prof. univ. dr. Liviu LucaciRectorul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică București / Rector of the University of Theater and Cinematography Bucharest

Prof. univ. dr. Ion PopaDecan Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București / Dean of the Faculty of Management, Bucharest Academy of Economic Studies

 • Digitalizarea – opţiune strategică în învăţământul superior în contextul pandemiei Covid 19 / Digitization – a Strategic Option in Higher Education in the Context of the Pandemic Covid 19

Dr. Daniel NazareDirector Biblioteca Județeană „George Barițiu“ Brașov / Director of the County Library „George Baritiu” Brasov

 • Transformarea digitală într-o Bibliotecă Județeană. Cazul Brașov / Digital Transformation Into a County Library. The Case of Brasov

Prof. univ. dr. ing. Doina BanciuVicepreşedinte Academia Oamenilor de Ştiinţă din România / Vice President of the Romanian Academy of Scientists

 • Transformarea digitală în instituții de cultură / Digital Transformation in Cultural Institutions

12:15 – 13:30
12:15   Lansare de carte on-line (București-Paris) / Online book launch (Bucharest-Paris):

Alexandra BADEA –  ”Points de non-retour [Diagonale du vide], [Quais de Seine], [Thiaroye]”, publicat de către Editura L’Arche, Paris, 2019
Prezintă: Prof. univ. dr. Liviu Lucaci, rectorul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică București
Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române
Mohamed Ketata, Directeur Régional – Agence Universitaire de la Francophonie – Europe Centrale & Orientale Regional

Alexandra BADEA –  ”Points de non-retour [Diagonale du vide], [Quais de Seine], [Thiaroye]”, published by L’Arche Publishing House, Paris, 2019
Presented by: Liviu Lucaci, Professor, Rector of the University of Theater and Cinematography of Bucharest
Ioan Cristescu, Professor, Director of the National Museum of Romanian Literature
Mohamed Ketata, Director – The University Agency for Francophonie – Central & Eastern Europe

MOMENT MUSCELEAN: Expoziție de costume tradiționale din Muscel / Exhibition of Muscel traditional costumes

Elena Iagăr, Ion Tița-Nicolescu„Marama, element identitar al Muscelului” / „Marama, identity element of Muscel”

Prezentarea albumelor / Presentation of the albums
1. Mărturisiri / Confessions – Dan Gherasimescu
2. Alegorii / Allegories – Ion Rodoș

13:30 – 14:00 Pauză de cafea / Coffee break

14:00 Program oferit de organizatori / Program offered by the organizers:
14:00 – 16:30      Transport către Câmpulung Muscel / Transport to Câmpulung Muscel
16:30 – 18:30      Vizitarea obiectivelor istorice ale zonei Muscel / Visiting the historical objectives of the Muscel area
18:30     Cină festivă oferită într-un sat muscelean / Festive dinner offered in a Muscelean village

 

Vineri, 15.07.2022 / Friday, July 15th, 2022

09:30 – 13:30Sesiune de comunicări (desfășurare online) / Communications session (online development)
Moderatori:
Dr. ing. Mihail Dumitrache, Șef Departament RoTLD  / Chief RoTLD Department
Asist. Univ. dr. Marian OanceaUniversitatea din București, Șef Serviciu – Cercetare. Dezvoltare. Digitizare – BCU „Carol I”

Conf. univ. dr. Mireille RădoiAcademia de Studii Economice din București, Director General al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

 • Noul val al bibliotecilor 2.0 / New Wave of 2.0 Libraries

Ionuț PetreInstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București / The National Institute for Research & Development in Informatics (ICI Bucharest)

 • Transformarea digitală a instituțiilor în contextul societății informaționale / The digital transformation of institutions in the context of the information society

Professor Dr. sc. Dina SimunicUniversity of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Unska 3, 10000 Zagreb, Croatia

 • Subiect rezervat / Reserved Subject

Prof. univ.habil.dr.ing. Larisa Ivaşcu, Director al Centrului de Cercetări în Inginerie şi Management, Universitatea Politehnica Timisoara / Director of the Research Center in Engineering and Management, Polytechnic University of Timisoara

 • Importanta digitalizării în universităţile tehnice / The importance of digitalization in technical universities

Monica Barbu, Dragoș Cătălin Barbu, Dragoș IordacheInstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București / The National Institute for Research & Development in Informatics (ICI Bucharest)

 • Standardizare și interoperabilitate – elemente cheie ale transformării digitale / Standardization and interoperability – key elements of digital transformation

Dr. Arja MäntykanyasSenior Lecturer University of Borås, Sweden

 • Expertiză unică în transformarea digitală / Unique expertise in digital transformation

Radu Marius Boncea, Carmen RotunăInstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București / The National Institute for Research & Development in Informatics (ICI Bucharest)

 • Tehnologii suport pentru viitoarea economie digital / Technology enablers for upcoming digital economy

Alexandru GheorghițăInstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București / The National Institute for Research & Development in Informatics (ICI Bucharest)

 • Arhitecturi distribuite de calcul bazate pe evenimente / Event-Driven distributed computing architectures

Ionuț-Eugen Sandu, Mihail DumitracheInstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București The National Institute for Research & Development in Informatics (ICI Bucharest) / Impactul transformării digitale asupra domeniilor internet la nivel național și internațional

 • The impact of digital transformation on the Internet domains at both national and international levels

Alexandru Georgescu, Carmen Elena CîrnuInstitutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București / The National Institute for Research & Development in Informatics (ICI Bucharest)

 • Reziliența în era interdependențelor transfrontaliere / Resilience in the age of transborder interdependencies

Vlad StoicescuInstitutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare ”Constantin Angelescu” (ICAI), “Constantin Angelescu” Institute for Advanced Interdisciplinary Research (ICAI)

 • Marca de comunitate pentru instituții culturale / Community Branding for Cultural Institutions

Ioana CrihanăDirector Executiv, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) / Executive Director, The National Association of  Public Librarians and Libraries in Romania (ANBPR)

 • Bibliotecile publice – resurse de cunoaștere regenerabilă / Public Libraries – Renewable Knowledge Resources

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, Director ”Tribuna Învățământului” / General Manager ”Tribuna Învățământului” Review

 • Tribuna Învățământului” – spațiu al ideilor inovatoare pentru educația din România / ”Tribuna Învățământului” (The Education Tribune) – a Space for Innovative Ideas for Education in Romania

CONCLUZII / CONCLUSIONS

13:30             Închiderea lucrărilor / Closing of the works

 

 

Link-uri de referință pentru eveniment:

https://evenimentulmuscelean.ro/2022/07/15/editia-a-xiv-a-a-simpozionului-slove-muscelene-a-avut-ca-tema-transformarea-digitala-a-institutiilor-din-cultura-si-educatie/

https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/07/18/comunicat-de-presa-biblioteca-centrala-universitara-carol-i–951050

https://www.dcnews.ro/simpozionul-slove-muscelene-transformarea-digitala-componenta-strategica-a-managementului_879687.html

https://www.youtube.com/watch?v=dJzwDlOuPQM

Caută informații în website

Register For This Site

Registration confirmation will be e-mailed to you.