Conferința „AGRICULTURA INTELIGENTĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI EUROPA DIGITALĂ”

Afis eveniment Agricultura Inteligenta

Conferința Națională cu Participare Internațională „AGRICULTURA INTELIGENTĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI EUROPA DIGITALĂ / INTELLIGENT AGRICULTURE – COMPONENT OF THE DIGITAL EUROPEAN SYSTEM”

(11-12 octombrie 2019)

 

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I”, INSTITUTUL DE CERCETĂRI AVANSATE INTERDISCIPLINARE „CONSTANTIN ANGELESCU”, ASOCIAȚIA DIGILIB MUSCEL și UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIȘOARA organizează in perioada 11 – 12 octombrie 2019 în cadrul manifestărilor Strada de CArte conferința „AGRICULTURA INTELIGENTĂ – COMPONENTĂ A SISTEMULUI EUROPA DIGITALĂ”

Obiectivul principal al acestei conferințe este promovarea unei noi abordări în dezvoltarea domeniului agrar, stimularea inovării și implicit creșterea gradului de sensibilizare a mediului economic pentru sprijinirea introducerii metodelor moderne în agricultură.

De asemenea organizatorii își propun să promoveze serviciile de informare și documentare digitale oferite de structurile info-documentare specializate în sprijinul introduceri de noi procedee și metode în agricultura clasică. În acest context, conferința va contribui la promovarea și diseminarea politicilor și strategiilor comisiei europene în domeniul agriculturii inteligente.

Manifestarea se bucură de participarea unor specialiști de renume din țară și străinătate. Lucrările prezentate vor fi publicate în reviste cotate la nivel internațional.

Conferința va avea loc la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” Calea Victoriei nr. 88, sector 1, București și respectiv sediul Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” Str. Ilfov, Nr. 3, Sector 5, București.

Persoană contact: Mihai Ciobănescu

INFORMAȚII PRIVITOARE LA CONFERINȚĂ:

Termen pentru trimiterea lucrări: 05 septembrie 2019.

Lucrările vor fi redactate în limba română sau engleză, cu respectarea condițiilor de redactare ale Conferinței.

Informații despre Conferință, pe adresa www.bcub.ro

E-mail: relatii_publice@bcub.ro

Caută informații în website

Register For This Site

Registration confirmation will be e-mailed to you.

Webdesign